BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190606T235900 DTSTAMP:20190915T131445Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190605T000000 LOCATION:Kautokeino SEQUENCE:0 SUMMARY:Kautokeino kommune og Kautokeino barneskole UID:776a1d3d-3e88-4ff3-aafd-ebdf5fca9339 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tema for tilsynet \;er elevene s skolemiljø\; og skoleeiers forsvarlige system. \;

Lenke: https: //www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/tilsyn/2019/06/kautokeino-kommune-og -kautokeino-barneskole/
Arrangør: Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe: Skoleeier og skole
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Kautokeino kommune og Kautokeino barneskole TRIGGER:-P51DT7H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR