Tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn

Kommuner, barnehager og andre kan søke om penger til svømmeopplæring for barnehagebarn så de blir trygge i vann. Fylkesmannen oppfordrer alle til å søke.

Målet er at barnehagebarn mellom 4 og 6 år kan skal få tilstrekkelig svømmeopplæring så de blir trygge i vannet. Fylkesmannen deler ut tilskudd på 1850 kroner per barn.

Slik kan pengene brukes

Dersom dere får tilskudd velger dere selv hvordan opplæringen skal organiseres og gjennomføres i løpet av året 2019.

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Hele tilskuddet må benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring for barna. Tilskuddet kan også brukes til å dekke transport til og fra svømmehall.

Kommunen, barnehagen eller frivillige organisasjoner må selv dekke øvrige kostnader utover tilskuddet.

Dere kan søke om tilskudd for ett kalenderår av gangen.

 

Søknadsfrist 15. mars 2019

Dere søker ved å fylle ut digitalt skjema på vår hjemmeside. Klikk på «direkte til skjema». Her finner du søknadsskjema.

Søknadsfrist:
15.03.2019 23:59:00
Målgruppe:
Barnehagebarn i alderen 4-6 år
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner