BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201231T000000 DTSTAMP:20201023T220826Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201231T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskudd til tiltak i beiteområder UID:38220331-29c9-400e-93e4-772189b122bb X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fra 2020 forvalter kommunene tilsk udd til tiltak i beiteområ\;der. Sø\;knadsfrist og retningslin jer for tilskuddsordningen fastsettes av hver kommune.

Frist: 31.12.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark /tilskudd/2020/12/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/
Arrangør: Kommunene
Målgruppe: Bei telag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmess ig beitedrift. I enkelte tilfeller også enkeltpersonsforetak.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskudd til tiltak i beiteområder TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR