BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201231T000000 DTSTAMP:20201025T134141Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201231T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskudd til sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskape ne UID:18a2000f-21f4-4458-b401-ecf797e8301c X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Må\;let er å\; styrke sa marbeidet mellom kommuner og sykehus og samordning i helsefellesskapet gj ennom å\; bidra til at kommunene i helsefellesskapet kan ha en felle s sekretariatsfunksjon.

Frist: 31.12.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnm ark/tilskudd/2020/12/tilskudd-til-sekretariatsfunksjon-for-kommunene-i-he lsefellesskapene/
Arrangør: Helsedirektora tet
Målgruppe: Kommunene som tilhører et helse fellesskap.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskudd til sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskape ne TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR