BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201231T000000 DTSTAMP:20201023T221347Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201231T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tidligpensjon til jordbrukere UID:f980551b-380d-4f30-97cc-503b8ea87784 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Jordbrukere som har fylt 62 å \;r og som har drevet jordbruk i minst 15 å\;r\, kan få\; tidli gpensjon. Sø\;k om tidligpensjon til Fylkesmannen.

Frist: 31.12.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/ti lskudd/2020/12/tidligpensjon-til-jordbrukere/
Arran gør: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgrupp e: Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i m inst 15 år
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tidligpensjon til jordbrukere TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR