BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201102T235900 DTSTAMP:20201025T144505Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201102T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige ele ver UID:d2f0b0ae-18e7-4bfd-ae6b-485948bf8517 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Elever skal væ\;re svø\ ;mmedyktige. Mange nyankomne minoritetssprå\;klige elever har ikke g jennomfø\;rt svø\;mmeopplæ\;ring. Det er midler igjen\, og vi behandler nye sø\;knader fortlø\;pende til 2. november eller til midlene er brukt opp.

Frist: 02. 11.2020 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen. no/troms-finnmark/tilskudd/2020/11/tilskudd-til-svommeopplaring-for-nyank omne-minoritatsspraklige-elever-2020/
Arrangør: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe: Kommuner
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige ele ver TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR