Regionale miljøtilskudd - RMP

For å opprettholde og øke artsmangfoldet i jordbrukets kulturlandskap, kan gårdbrukere få støtte til regionale miljøtiltak.

Ulike søknadsfrister

Fra 15. september kan du søke om regionale miljøtilskudd. 

  • Fristen for gårdbrukere som søker om regionale miljøtilskudd er 15. oktober.
  • Fristen for beitelag som søker om tilskudd til drift er 16. november.

Slik søker du

Du  søker med elektronisk søknadsskjema i Altinn. Kontakt kommunen din hvis du har behov for å søke på papir. 

Les også: Landbruksdirektoratet: Om regionale miljøtilskudd


Veilederen til regionale miljøtilskudd for 2020 er ute nå

Veilederen til regionale miljøtilskudd for 2020 finner du her. Veilederen utdyper bestemmelsene i forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Troms og Finnmark.

Fylkesmannen oppfordrer deg til å lese veilederen grundig, og sette deg inn i vilkårene for hvert enkelt tilskudd. 


Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål 

Det er kommunen som behandler din søknad om regionale miljøtilskudd. Hvis du har spørsmål om ordningene, eller trenger veiledning så kan landbrukskontoret i din kommune hjelpe deg.

Fylkesmannen anbefaler at du tar kontakt med kommunen i god tid før søknadsfrist hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden din.


Tilskuddsramme for 2020

I år har Troms og Finnmark for første gang en felles pott, på totalt 15,2 millioner kroner. De foreløpige satsene er fastsatt i samråd med faglagene i begge fylkene, ut fra prognoser utarbeidet av Fylkesmannen.

Tilskuddene omfatter 21 ulike typer miljøtiltak, fordelt på åtte ulike miljøtema:

  • kulturlandskap
  • biologisk mangfold
  • kulturminner og kulturmiljøer
  • friluftsliv
  • avrenning til vann
  • utslipp til luft
  • plantevern
  • miljøavtale