BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201031T235900 DTSTAMP:20201025T141904Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201031T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Avlingssvikt på grunn av klimaforhold UID:c413b677-11fd-4864-a9a9-24ab9ffe201a X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Meld fra til kommunen straks derso m du har skader på\; avlingen etter flom eller andre klimaskader. Hu sk å\; sø\;ke innen 31. oktober 2020.

Fr ist: 31.10.2020 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/ti lskudd/2020/10/avlingssvikt-pa-grunn-av-klimaforhold/
Arrangør: Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samarbeid med ko mmunene
Målgruppe: Gårdbrukere som kan søke pr oduksjonstilskudd
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Avlingssvikt på grunn av klimaforhold TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR