Kriseskjønn

Kommunene i Troms og Finnmark kan søke om kriseskjønn innen 15. september. Det er satt av 6,2 millioner kroner til ordningen.  

Intensjonen med kriseskjønnsmidlene er å ivareta kommuner som har fått uforusette og ekstraordinære økonomiske utfordringer i løpet av året, inkludert naturskade.

Innhold i søknad

  • Søknader skal inneholde en kort begrunnelse og oversikt over ekstraordinære utgifter i budsjettåret.
  • Søknader som gjelder naturskader krever mer omfattende søknader, se nærmere beskrivelse i utlysningsbrevet som ligger nederst i denne saken.
  • Søknader sendes Fylkesmannens postmottak  fmtfpost@fylkesmannen.no (ikke via søknadsdatabasen Prosjektskjønn).

Mer informasjon

Du finner nærmere informasjon om ordningen og hvordan du søker i utlysningsbrevet og KMDs retningslinjer for skjønnstildelingen for 2020.

 

 

Søknadsfrist:
15.09.2020 23:00:00
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Justis- og kommunalavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunene i Troms og Finnmark

Abonner på siste nytt fra oss

Vil du ha siste nytt fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, kan du abonnere på nyheter fra nettsiden vår.

Du kan skreddersy abonnementet til å handle om spesifikke fagområder eller pressemeldinger. Du får siste nytt om konferanser, tilskudd, høringer, tilsyn og andre nyhetssaker.

Vi oppfordrer ordførere og rådmenn til å abonnere.

Klikk her for å laget abonnement