BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200401T235900 DTSTAMP:20200129T053058Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200401T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Søk penger til å utvikle arktisk landbruk UID:07f23b2b-fa88-4889-8867-aea8bba62705 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Næ\;ringsaktø\;rer\, fo rvaltning\, forsknings- og kunnskapsmiljø\;er og organisasjoner i l andbruket kan sø\;ke på\; arktiske midler. Det er satt av 4 mi llioner kroner og pengene skal brukes på\; landsdelsdekkende prosjek ter som kan bidra til at regionale muligheter i arktisk landbruk utnyttes og videreutvikles.

Frist: 01.04.2020 23:5 9
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/tilskudd/2020/04/sok-penger -til-a-utvikle-arktisk-landbruk/
Arrangør: Fylkesmennene i Nord-Norge
Målgruppe: Det ark tiske landbruket
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Søk penger til å utvikle arktisk landbruk TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR