BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200401T235900 DTSTAMP:20200711T113846Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200401T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Søk penger til å utvikle arktisk landbruk UID:f69c7c98-6dac-4a7f-8328-d868a7ac1d9c X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Næ\;ringsaktø\;rer\, fo rvaltning\, forsknings- og kunnskapsmiljø\;er og organisasjoner i l andbruket i Nord-Norge få\; tilskudd til å\; utvikle det arktis ke landbruket. Sø\;k innen 1. april.

Frist: 01.04.2020 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/tils kudd/2020/04/sok-penger-til-a-utvikle-arktisk-landbruk/
Arrangør: Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe: Næringsaktører\, forvalt ning\, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Søk penger til å utvikle arktisk landbruk TRIGGER:-P50DT6H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR