BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191115T235900 DTSTAMP:20200129T110701Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191115T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Opplæring i finsk som andrespråk UID:5116c628-7f3e-40aa-97ae-8ec8056ae36e X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Skoler og kommuner som gir elever& nbsp\;opplæ\;ring i finsk som andresprå\;k\, kan sø\;ke o m tilskudd.

Frist: 15.11.2019 23:59
< div>Lenke: h ttps://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/tilskudd/2019/11/tilskudd-til-o pplaring-i-finsk-som-andresprak/
Arrangør: Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe: Grunnskoler i Troms og Finnmark
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Opplæring i finsk som andrespråk TRIGGER:-P37DT6H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR