BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191031T235900 DTSTAMP:20200525T145000Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191031T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skárfvággi / Skardalen UID:ef9098df-6052-4a32-902e-0065791cd44c X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hvis du ø\;nsker å\; s& oslash\;ke om tilskudd til skjø\;tsel\, istandsetting \;og/elle r tilrettelegging i det utvalgte kulturlandskapet \;Ská\;rfv&aa cute\;ggi / Skardalen \;i Gá\;ivuona suohkan / Kå\;fjord k ommune\, kan du lese mer her. \;Sø\;knadsfristen var i utgangsp unktet 10.05.2019\, men du kan fortsatt sø\;ke.

Frist: 31.10.2019 23:59
Lenke: https://www.fylke smannen.no/troms-finnmark/tilskudd/2019/10/tilskudd-til-utvalgte-kulturla ndskap---skarfvaggi--skardalen/
Arrangør: Fylkesmannen i Troms og Finnmark\, Landbruksavdelinga
M ålgruppe: Grunneiere\, lag\, foreninger\, kommuner\, landbruksfo retak og kunnskapsmiljø innenfor området
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skárfvággi / Skardalen TRIGGER:-P103DT8H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR