BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190910T235900 DTSTAMP:20190921T040417Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190910T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Rekrutteringstilskudd til psykologer i kommunene\, 2. gangs utlysn ing UID:e8f81044-39c6-487f-96a5-5d2872c7934a X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

2019 er det siste å\;ret hvor kommuner kan sø\;ke rekrutteringstilskudd til psykologer i den kom munale helse- og omsorgstjenesten.

Frist: 10.09.2019 23:59
Lenke: htt ps://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/tilskudd/2019/09/psykologtilskudd 2019/
Arrangør: Fylkesmannen i Troms og Fi nnmark
Målgruppe: Kommunene i Troms og Finnmar k
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Rekrutteringstilskudd til psykologer i kommunene\, 2. gangs utlysn ing TRIGGER:-P5DT3H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR