Styringsgruppen for Karasjokprosjektet konstitueres

Torsdag 7. mars arrangerer Karasjok kommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark første styringsgruppemøte i forprosjektet til det store omstillingsprosjektet for Karasjok kommune. – Vi ser fram til et godt samarbeid med fylkesmannen i årene som kommer, sier ordfører Svein Atle Somby.

Høsten 2018 ble Karasjok kommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark enige om å etablere et større omstillingsprosjekt for kommunen. Karasjok har hatt utfordringer på flere områder de siste årene og kommunen har bedt om bistand fra Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å komme ut av den vanskelige situasjonen.

Ordfører Svein Atle Somby sier at kommunen har erkjent at den ikke klarer å håndtere utfordringene på egen hånd og at det derfor var nødvendig å be KMD og Fylkesmannen om bistand.

– Vi ønsker at befolkningen i Karasjok skal ha like god kvalitet på tjenestene som i andre kommuner, men det er ikke tilfellet slik situasjonen er nå, sier Somby.

Fylkesmannen har sammen med kommunen utarbeidet en prosjektskisse som ble godkjent av kommunestyret i desember. Nå har Fylkesmannen engasjert en ekstern prosjektleder som skal gjennomføre forprosjektet.

– Karasjok er en kommune i krise og da er det samfunnets plikt å hjelpe, sier fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker.

– Sammen med KMD vil vi bidra til å gjennomføre et større endringsprosjekt for å hjelpe kommunen. Formålet med prosjektet er å sette kommunen i stand til å selv løse sine utfordringer. Det er gjort gode forberedelser i høst og nå gleder vi oss til å komme i gang med arbeidet.

Saksliste for møtet finner du her (pdf). 

Dokumenter