Starter opplæring av folkevalgte

Fylkesmannen i Troms og Finnmark holder de neste månedene kurs for folkevalgte i kommunal planlegging, kommuneøkonomi og kommunelov.

- Kommunestyrene er kommunenes øverste myndighet. Opplæringen er viktig for å sikre innbyggerne gode tjenester og styrke rettssikkerheten, sier fagdirektør Jan-Peder Andreassen hos Fylkesmannen. 

Han har i mange år jobbet opp mot kommunene og vet at det er viktig å møte både nye og mer erfarne folkevalgte.

12.februar arrangeres det første kurset og da for kommunestyret i Kvæfjord. Siden går det slag i slag med 26 møter fram til juni. Noen av samlingene er for flere kommuner.

Skal føre tilsyn og kontrollere

Vi er kontroll- og tilsynsmyndighet på mange kommunale tjeneste- og forvaltningsområder.

- Vi ønsker å bidra slik at for eksempel kommunal planlegging skjer i tråd med gjeldende lovgiving, sier Andreassen.

Embetsledelsen er med på alle møtene for å fortelle om Fylkesmannens oppgaver generelt og spesielt for 2020.

Pressen er hjertelig velkommen på kursene.