Opphever Bardu kommunes vedtak

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har opphevet vedtaket til Bardu kommune om lokale karantenebestemmelser. 

Smittevernlovens § 1-5 er tydelig på at vedtak etter denne loven skal være basert på en klar medisinsk faglig begrunnelse. En slik begrunnelse mangler i Bardu kommune sitt vedtak, og er en forutsetning for innføring av lokale smitteverntiltak og karantenbestemmelser. 

Rammer flere 

Vedtaket rammer dessuten personer, virksomheter og funksjoner som nasjonale myndigheter har gitt sterke råd om å skjerme, uten at det er nærmere begrunnet hvorfor disse rådene fravikes. Det er heller ikke lagt til rette for medvirkning fra næringslivet og partene i arbeidslivet før vedtaket er fattet, slik den nye veilederen forutsetter. 

Her kan du lese brevet fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til Bardu kommune:

Lovlighetskontroll av Bardu kommunes vedtak om tiltak etter smittevernloven § 4-1 – vedtak oppheves

 

 


Abonner på pressemeldinger fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Troms og Finnmark på Facebook

Fylkesmannen i Troms og Finnmark på Twitter