Veileder for lokale karanteneregler

Regjeringen har lagt fram den nasjonale veilederen for lokale karantenevedtak. – Det er positivt at denne veilederen har kommet. Den utelukker ikke at kommunene kan tilpasse sine vedtak lokalt, men peker på at hjulene i næringslivet må holdes i gang, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.  

I Troms og Finnmark er vi fortsatt i en annen fase enn resten av landet når det gjelder smittespredning. Med små kommuner og sårbare helsetjenester, har vi hatt forståelse for at kommunene har ønsket å beskytte seg.

Viktige avklaringer

Veilederen er en viktig avklaring som fortsatt gir kommunene mulighet til å tilpasse sine vedtak til den situasjonen de er i. Det er imidlertid viktig at de kommunale smittevernvedtakene ikke forhindrer nødvendig forflytning over kommune- og fylkesgrenser. 

På oppdrag fra Helsedirektoratet, samlet vi forrige uke inn kommunenes vedtak og er i gang med å gå igjennom dem.

På Regjeringens pressekonferanse i dag klokken 18:00, understreket Regjeringen, KS, LO og NHO at alle som er friske, skal kunne gjøre jobben sin.

Vurderer vedtakene

- Vi går nå i dialog med kommunene om å se på sine vedtak og vurdere dem opp mot føringene i den nye veilederen. Det som er viktig, er at kommunale karanteneregler ikke hindrer for eksempel samfunnskritisk personell i å gjøre jobben sin, at varetransport ikke stanser opp og at bedrifter får bytte mannskap uten at de må i karantene. Det er viktig å holde hjulene i gang, sier Aspaker.


Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Rundskriv I-4/2020 (regjeringen.no).