Forbereder seg på vårflom

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er så langt fornøyd med kommunenes forberedelser til en mulig stor vårflom.

- Vi har hatt møte med alle kommunene og våre samarbeidspartnere i fylkesberedskapsrådet. Vårt inntrykk er at de så langt har planlagt og gjort gode forberedelser, sier fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup.

Kan gjøre stor skade

Ifølge NVE sine prognoser er det stor fare for at en rekke vassdrag i fylket vil flomme over. Det kan skape problemer for landbruket, øke faren for jordskred, ødelegge og stenge veger, forurense drikkevann osv.

- Det er viktig med gode forberedelser for å redusere skader ved flom- og jordkredfare. Også må vi være ekstra oppmerksomme på mindre elver og side-elvene til de store vassdragene. Her kan vannet ta nye veger og gjøre stor skade, sier, Schjelderup.

Berørte kommuner

Det er åtte kommuner som kan bli særlig berørt av en mulig storflom. Dette er Porsanger, Tana, Alta, Nordreisa, Bardu, Målselv, Karasjok og Kautokeino. Men også andre kommuner kan bli berørt.

- Vi kommer til å følge nøye med situasjonen og vil være i dialog med kommunene og støtte dem ved behov. Det gjør vi sammen med fylkesberedskapsrådet, sier fylkesberedskapssjefen.

Penger til akuttiltak

Dersom kommunene har akutte behov for å sette i verk flomtiltak kan de søke Fylkesmannen om penger. Vi har fått 9,5 millioner kroner til formålet. Se også: Flomvettreglene på Fylkesmannens facebookside.

Kontaktpersoner