Fylkesmannens kalender

Dette gjør fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i ukene framover:

Uke 21 | 20. -  24. mai 2019

  • 20. mai: Regionalt kommunemøte i Harstad
  • 22. mai: Kontordag i Vadsø
  • 23. mai: Fylkesmennenes kommunikasjonsforum i Tromsø

Uke 22 | 27. - 31. mai 2019

  • 27. - 29. mai: Kontroll- og konstitusjonskomiteen, norsk-russisk miljøsamarbeid, i Kirkenes/Pasvik/Nikel

 

 

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

Elisabeth Vik Aspaker er fylkesmann i Troms og Finnmark.

Aspaker startet i jobben som fylkesmann for embetet i Troms 30. oktober 2017, og har siden 1. januar 2019 ledet det sammenslåtte embetet Troms og Finnmark.

Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært politiker for Høyre i mange år, ble utnevnt til fiskeriminister i Erna Solberg sin regjering i 2013 og var en periode også europaminister.