Fylkesmannens kalender

Dette gjør fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i ukene framover:

Uke 12 | 18. - 22. mars 2019

 • 18. mars: Kontordag i Tromsø
 • 19. - 22. mars: Ferie. Assisterende fylkesmenn fungerer i fylkesmannens fravær

Uke 13 | 25. - 29. mars 2019

 • 26. mars: Statens topplederkonferanse i Oslo
 • 27. mars: "God samhandling for barn og unge i Finnmark - med fokus på barnekonvensjon i praksis" i Kirkenes
 • 28. mars: Dialogmøte med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i Tromsø
 • 29. mars: Møte i "Utvidet motorforum" - et samarbeid med Fylkesmannen, Politiet, Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten, i Tromsø

Uke 14 | 1. - 4. april 2019

 • 1. - 2. april: Ledermøte i Karasjok og Kautokeino
 • 1. april: Ledergruppen møter Sametinget og SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste) i Karasjok
 • 2. april: Ledergruppen møter Samisk Høgskole i Kautokeino
 • 3. april: Fylkesmennene i Nord-Norge møter Helse Nord. Tema: Demografi og samhandling, i Bodø
 • 3. - 4. april: Samarbeidsmøte med Fylkesmannen i Nordland, i Bodø
 • 5. april: Møte med Loppa kommune i Øksfjord

Uke 15 | 8. - 12. april 2019

 • 8. - 12. april: Kontordager i Vadsø
 • 10. april: Styringsgruppemøte 0-24 samarbeidet i Nesseby

 

 

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

Elisabeth Vik Aspaker er fylkesmann i Troms og Finnmark.

Aspaker startet i jobben som fylkesmann for embetet i Troms 30. oktober 2017, og har siden 1. januar 2019 ledet det sammenslåtte embetet Troms og Finnmark.

Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært politiker for Høyre i mange år, ble utnevnt til fiskeriminister i Erna Solberg sin regjering i 2013 og var en periode også europaminister.