Fylkesmannens kalender

Dette gjør fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i ukene framover:

Uke 22 | 25. - 29. mai 2020

  • 26. mai: Kommunemøte (korona) og møte i Fylkesberedskapsrådet, digitalt.
  • 27. mai: Møte med Helsedirektoratet (korona), digitalt.
  • 29. mai: Møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), digitalt.

 

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

Elisabeth Vik Aspaker er fylkesmann i Troms og Finnmark.

Aspaker startet i jobben som fylkesmann for embetet i Troms 30. oktober 2017, og har siden 1. januar 2019 ledet det sammenslåtte embetet Troms og Finnmark.

Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært politiker for Høyre i mange år, ble utnevnt til fiskeriminister i Erna Solberg sin regjering i 2013 og var en periode også europaminister.