Fylkesmannens kalender

Dette gjør fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i ukene framover:

Uke 4 | 21. - 25. januar 2019

  • 21. januar: Ledermøte
  • 22. januar: Oppfølgingsmøte med Telenor etter EKOM-utfall i november 2018
  • 23. januar: Arbeidsmøte med Husbanken
  • 24. januar: Besøker vårt kontor i Karasjok og hilser på ordfører og rådmann i Karasjok kommune
  • 25. januar: Besøker vårt kontor i Kautokeino og hilser på ordfører og rådmann i Kautokeino kommune

Uke 5 | 28. januar - 1. februar 2019

  • 28. januar: Styringsgruppemøte Tenk Tromsø - byvekstavtale
  • 28.- 30. januar: Kontordager i Tromsø
  • 31. januar - 1. februar: Sivil-militært kontaktmøte på Sommarøy

Uke 6 | 4. - 8. februar 2019

 

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

Elisabeth Vik Aspaker er fylkesmann i Troms og Finnmark.

Aspaker startet i jobben som fylkesmann for embetet i Troms 30. oktober 2017, og har siden 1. januar 2019 ledet det sammenslåtte embetet Troms og Finnmark.

Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært politiker for Høyre i mange år, ble utnevnt til fiskeriminister i Erna Solberg sin regjering i 2013 og var en periode også europaminister.