Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Forsinket saksbehandling


På grunn av oppfølging av beitekrisen og covid-19 er reindriftsavdelingen dessverre forsinket med saksbehandling av en del saker. 

Publisert 11.01.2021

Forsinkelsen gjelder spesielt behandlingen av følgende saker: 

  • Hytte og gjerdesøknader
  • Merkesøknader

Behandlingstiden forventes å være lang. 

Guohtunroasu čuovvoleami ja koronadávdda geažil lea boazodoaluossodat dađi bahábut maŋŋonan čuvvovaš áššiin:

  • Bárta ja áideohcamiin
  • Mearkaohcamiin

Vurdojuvvo guhkes meannudanáigi dáin áššiin.