Dusør for å registrere rovvilt

Registrering av fredet rovvilt er en viktig del av rovviltforvaltningen i Norge. Mye av registreringen gjøres på frivillig basis. Har du sett spor etter, tatt bilde av eller plukket DNA-prøve (hår eller møkk) fra noen av våre store rovdyr i Troms eller Finnmark? Meld ifra til Statens Naturoppsyn. Du kan ha rett til dusør fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark utbetaler dusør for registrering av følgende rovvilt:

Gaupe

Tips som leder til dokumentasjon av gaupefamilie/mor med unger kan utløse dusør på opptil 15.000,- kroner.

Jerv

Tips som leder til dokumentasjon av jerveyngling/mor med valper som er ukjent for forvaltningen, kan utløse dusør på 15.000,- kroner

Dusør på 1500,- kroner for første innleverte DNA-prøve som dokumenterer et kjent/ukjent individ av jerv hvert år.

Bjørn

Dusør på 1500,- kroner for første innleverte DNA-prøve som dokumenterer et tidligere kjent individ av bjørn hvert år.

Dusør på 3500,- kroner for første innleverte DNA-prøve som dokumenterer et tidligere ukjent individ av bjørn.

Ønsker du å samle bjørnemøkk? Slik gjør du det (rovdata.no).

Kongeørn

Dusør på 5000,- kroner for innmelding av kongeørnreir som ikke er kjent av forvaltningen fra før.

Vil du dele din rovviltobservasjon på Skandobs? 

Last ned mobil-appen og registrer observasjonen din mens du er på tur.

Vis respekt for rovdyrene

Fylkesmannen er opptatt av god dyrevelferd og ønsker ikke at du skal jage vilt på jakt etter dusør, spesielt ikke mor med unger. Hvis du observerer mor med unger, ta kontakt med Statens Naturoppsyn. Som tipser, får du likevel dusøren.

Her finner du ditt lokale Statens Naturoppsyn

Spørsmål?

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om dusørordningen eller rovviltforvaltning generelt.