Ungdom tar vare på landskap

Her er elevene i gang med å kløyve. Sunniva Skogan (til venstre) og Liv-Tone Rasmussen.
Her er elevene i gang med å kløyve. Sunniva Skogan (til venstre) og Liv-Tone Rasmussen. (Foto: Ann-Heidi Johansen / Fylkesmannen i Troms og Finnmark )

Elever ved Senja videregående skole har på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark bidratt til å ta vare på og åpne landskapet på Bergsøyan.

 

Sitkagrana er en uønska art i landskapsvernområdet. Nå har elevene lagt ned en formidabel innsats. De har saget ned gran, brent kvist, kappa og kløyvd. 

Imponerende innsats

Ungdommene i naturbruksklassen har i to år jobbet med prosjektet.

- Jeg synes elevene og lærerne har gjort en kjempejobb. Det er fantastisk å se resultatet og det åpne landskapet etter hogsten, sier Ann-Heidi Johansen fra miljøavdelinga hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Liv i landskapet

Tidligere var Bergsøyan mye brukt til beitemark og slått.  Bruken har endra seg over tid, og landskapet har grodd igjen. En konsekvensen er at hekkeområder for fugl, særlig sjøfugl, har blitt forringa. I tillegg er sitkagrana en fremmed art som er uønska i landskapsvernområdet.

- Vi håper at den innsatsen som elevene har gjort nå bidrar til å gjøre landskapet mer levende, at Bergsøyan fortsatt vil være et viktig område for sjøfuglene, sier Ann-Heidi fornøyd.

Her ser dere hvor mye sitkagran det var før elevene tok fatt.

Her ser dere hvor mye sitkagran det var før elevene tok fatt. (Foto: Ann-Heidi Johansen / Fylkesmannen i Troms og Finnmark )

 

Dette ble resultatet.

Dette ble resultatet. (Foto: Ann-Heidi Johansen / Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

Fylkesmannen har som et mål å inkludere ungdom mer i forvaltninga.

- Samtidig ser vi at det er en fin arena for å lære om natur. Derfor ble Senja videregående skole spurt om å være med, sier hun.

Sitkagran blir til ved. Her kvister Liv-Tone Rasmussen.

Sitkagran blir til ved. Her kvister Liv-Tone Rasmussen. (Foto: Ann-Heidi Johansen)

Etter det Fylkesmannen får vite har både næringslivet og Berg kommune takket for den flotte innsatsen som er gjort.

Her kan du se hva skolen selv har skrevet om prosjektet ute på Bergsøyan.  

Kontaktpersoner