Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Utsatt søknadsfrist for FKT – rovvilt


I Troms og Finnmark er fristen for å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak utsatt til 1. februar.

Publisert 07.01.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Søk hos Miljødirektoratet
For å søke på disse midlene må du bruke Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

På søknadssentert finner du link til søknadsskjemaene under tilskudd til rovvilttiltak.
Vi anbefaler at du ser på forskriften til FKT-ordningen og på kommentarer til denne, før du søker.

Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) i rovviltforvaltningen deles i:
- forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere m.fl.
- konfliktdempende tiltak (rovvit) for kommuner organisasjoner m.fl.