Utsatt søknadsfrist for FKT-ordningen

Fristen for å søke om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen er utsatt til 1. februar i Troms og Finnmark.

På søknadssenteret finner du link til søknadsskjemaene under tilskudd til rovvilttiltak. Fylkesmannen anbefaler at du ser på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og på kommentarer til forskriften, før du søker. 

Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) i rovviltforvaltningen deles i:

  • forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere m.fl.
  • konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

Søk hos Miljødirektoratet

For å søke på disse midlene må du bruke Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.