Forsinkelse i behandling av erstatning for rein av fredet rovvilt 2019/2020

Fylkesmannen er begynt med behandlingen av erstatning for rein drept av fredet rovvilt for reindriftsåret 2019 / 2020, men er forsinket. Forventet utbetaling rundt 1. november. 

Grunnet tekniske utfordringer med en av databasene som vi bruker i arbeidet er Fylkesmannen noe forsinket med behandlingen av erstatningsvedtakene i år. Vedtaksbrev og utbetaling kan forventes rundt 1. november 2020. 

Vi beklager dette! 

Kontaktpersoner