Fellingstillatelse på jerv i Kitdalen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt tillatelse til å felle en jerv i Kitdalen i Storfjord kommune etter dokumenterte skader på sau. Tillatelsen gjelder fra 8. august til og med 14. august.

Fellingen utføres av det interkommunale skadefellingslaget i Nord-Troms.

Du finner vedtaket i Miljøvedtaksregisteret hos Miljødirektoratet