Bjørn felt i Neiden

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Foto: Steinar Wikan)

En hannbjørn ble felt i Neiden i Sør-Varanger kommune fredag morgen. Fylkesmannen gav fellingstillatelse torsdag kveld.

Sør-Varanger skadefellingslag felte hannbjørnen.

Fellingstillatelsen

5. september gav Fylkesmannen i Troms og Finnmark tillatelse til å felle skadegjørende bjørn i Neiden. Binne med unge eller unger ble unntatt fra fellingstillatelsen. 

Neiden beitelag har rapportert inn ca. 50 sauekadaver, hvor 30 er dokumentert drept av bjørn. En bjørn ble felt 22. juli, men ferske kadaver dukket opp etterpå. Torsdag  ble bjørnen observert og avbildet rundt jordene hvor sauene nå beiter.

Les hele fellingstillatelsen her.