Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Rovvilttelefoner

Kvotetelefon med informasjon om kvotejakt og lisensfelling

Troms: 77 64 22 32
Finnmark: 78 95 03 97

Beredskapstelefon rovvilt fra 1. juni: 481 97 472


Abonner på siste nytt

Abonnerer du på kategorien Rovvilt, får du siste nytt om kurs, konferanse, tilskudd, tilsyn, høringer og aktuelle nyhetssaker om rovvilt fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Lag abonnement her.


Forvaltningsområder for bjørn, jerv og gaupe

Kart med høy oppløsning

Kart: Bjørn, jerv og gaupe samlet (høy oppløsning)

Kart: Bjørn (høy oppløsning)

Kart: Jerv (høy oppløsning)

Kart: Gaupe (høy oppløsning)


Interaktivt kart

Klikk her for å åpne interaktivt kart (Miljøstatus.no)


Nyheter om rovvilt


26.06.2020

Fylkesmannen følger situasjonen i Bardu nøye

Raskt etter de første tapene iverksatte beitelaget akutt tilsyn, for å avverge at flere sauer blir tatt av bjørn. Tross tiltaket er ytterligere to sauer drept.

12.06.2020

Beredskapstelefon for rovvilt

Fra 15. juni kan du ringe vår beredskapstelefon for rovvilt. Vi svarer på søknad om skadefelling og akutte forebyggende tiltak. 

20.03.2020

Utbetaling av dusør for gauperegistrering

Utbetalingen av dusører for registrering av gaupefamilier vil skje tidligst 1. juni.

14.01.2020

Utsatt søknadsfrist for FKT-ordningen

Fristen for å søke om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen er utsatt til 1. februar i Troms og Finnmark.

20.12.2019

Behandler klager om erstatning innen april

Du som har klaget på erstatning for rein og sau får svar på klagen fra oss innen april.

15.11.2019

Lenger saksbehandlingstid for reinerstatning

Saksbehandlingen for rovvilterstatsning for rein tar lenger tid i år, enn før. Du som har søkt får utbetaling med en gang vedtaket er gjort. Vi regner med å bli ferdig med alle søknadene i løpet av uke 47.

02.10.2019

Behandling av erstatning for rein drept av fredet rovvilt 2018/2019

Fylkesmannen har begynt med behandlingen av erstatning for rein drept av fredet rovvilt for reindriftsåret 2018/2019. 

01.10.2019

Rovvilterstatning for sau – søk innen 1. november

Skal du søke om rovvilterstatning, må du søke senest 1. november. Det er viktig du sender inn besetningsdata.

09.09.2019

34 jerv kan felles i Troms og Finnmark

Kvoten for lisensfelling av jerv er tolv jerv i Troms og 22 jerv i Finnmark. Jakten starter 10. september.

06.09.2019

Bjørn felt i Neiden

En hannbjørn ble felt i Neiden i Sør-Varanger kommune fredag morgen. Fylkesmannen gav fellingstillatelse torsdag kveld.

Flere nyheter