Åpning av barmarksløype 2

Fylkesmannen åpner barmarksløype nr. 2 i Nesseby kommune 5. juli kl. 18:00

Etter anmodning fra Nesseby kommune åpner Fylkesmannen barmarksløype nr. 2 fra Gornitak. Åpningen gjelder fra og med 5. juli kl. 18:00. Grunnen til åpningtidspunktet er at kommunen skal føre opp en midlertidig bru over Galbajohka. Dette er et tiltak for å hindre spredning av koliforme bakterier til Galbajohka vannverk.