Motorferdselsforbud - skuterløype 13b i Porsanger kommune

På grunn av sårbar rein på vinterbeite stenges deler av snøskuterløype 13B i Porsanger kommune fra og med 27. mars og inntil videre.

Stenger løype midlertidig

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å innføre midlertidig motorferdselsforbud i følgende løyper i Porsanger kommune:

  • Skuterløype 13b Klemetstad – Vuođđojávri.

  • Skuterløype 13b – Pahđanmukka Vuođđojávri.

 

Rød strek i kartet angir de av løypestrekningene som nå stenges.

 

Motorferdselforbudet trer i kraft fra og med 27. mars 2020 og varer inntil videre.

 

Last ned vedtak her

Last ned kart her

 

Dispensasjoner opphevet

Alle dispensasjoner for å kjøre i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

Sårbar rein og beitekrise

Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter. Vi ber alle vise særskilt hensyn.


Les mer om saken:  
Vanskelige beiteforhold - ta hensyn

Kontaktpersoner