Løyper til Stabbursdalsvann åpnes

Fra og med 27. mars åpnes løype 10 i Alta og løype 14 i Porsanger. Den 30. mars åpnes også løype 12 i Alta. Vi ber om at gumpier, telt mv. hentes ned fra fjellet i den tiden løypene er åpne.

 

Fylkesmannen har besluttet å åpne følgende løyper som går inn til Stabbursdalsvannene:

 

Alta kommune

  • Løype nr. 10 i Alta (fra Joatka) åpnes f.o.m. 27. mars
  • Løype nr. 12 i Alta (fra Stilla) åpnes f.o.m. 30. mars

 

Porsanger kommune

  • Løype nr. 14 i Porsanger åpnes f.o.m. 27. mars

 

Se kart her

 

Fylkesmannen ber alle som har gumpier, telt mv. i området om å ta utstyret ned fra fjellet i den tiden løypene nå holdes åpne.

 

På nåværende tidspunkt har behovet for stenging opphørt. Imidlertid starter flyttingen av rein mot vårbeitene om kort tid.

Området mellom Stilladalen/Joatka og Stabbursdalen er hovedflyttlei for flere reinbeitedistrikt med vinterbeiter i Karasjok og Kautokeino.

Løype 10 og 12 i Alta og løype 14 i Porsanger kan derfor igjen bli stengt på kort varsel.

 

Vi ber alle vise stor varsomhet dersom rein påtreffes på tur, se nyhetssak.

Kontaktpersoner