Registrere sjølaksefiske for 2020

Alle som skal fiske laks, sjøørret eller sjørøye med faststående redskap i sjøen må registrere seg og betale fiskeravgift. Registreringen åpner 15. mars. Registreringsfrist er 10. mai 2020.

Ifølge lov om laksefisk og innlandsfisk § 43, skal alle som ønsker å fiske laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen registrere fiskeredskaper hvert år.

Registrering av sjølaksefiske skal gjøres på nett via sjolaksefiske.fylkesmannen.no

Fiskere som har registrert seg tidligere år, har allerede opplysninger liggende i basen og registrerer sine redskaper og fiskeplasser på samme måte som før. Skal du fiske på en ny plass må dette legges inn med nummer og kartfesting.


Nye fiskere

Nye fiskere må opprette brukerkonto i Sjølaksefiskeregisteret før registreringen gjennomføres. Når brukerkonto er opprettet må du vente til du får tildelt et SSB-nummer før selve registreringen kan fullføres.

Du må ha tillatelse fra grunneier når du ikke fisker fra egen eiendom. Fisker du på Finnmarkseiendommen sin grunn må du ha gyldig kontrakt for inneværende år. (www.fefo.no).


Registrer deg før 10. mai

  • Sjølaksefiskeregisteret åpner for registrering 15. mars.
  • Siste frist for å registrere seg for sesongen 2020 i Troms og Finnmark er 10. mai 2020.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til registrering av fisker eller fiskeplass?
Kontakt med Gry Helander Våga hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark på telefon 78 95 03 61 eller e-post fmfighv@fylkesmannen.no.


Kartfesting av fiskeplass og merkenummer

Fiskeplassen må registreres på kart. Merkenummer må også registreres. Det er viktig at fiskeplassen er inntegnet på riktig sted. Ingen får godkjent registrering uten at fiskeplassen er kartfestet med merkenummer. Om du ikke har merkenummer på fiskeplassplass må du kontakte Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å få det. 

Fiskeplassen vises med nummer på Laksekart.fylkesmannen.no.

Det ligger ingen personinformasjon fra registeret i kartlag. Disse opplysningene er kun tilgjengelig for forvaltningen (Fylkesmann, Miljødirektoratet og SSB) samt oppsyn (Statens naturoppsyn, Kystvakta og Politiet). 

Alle som skal fiske laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen må betale fiskeravgift. Dette må gjøres innen registreringsfristen den 10. mai 2020. 


Priser 

  • Fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli koster 679 kroner. 
  • Fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli koster 412 kroner.

Registrert fisker:

Du kan betale fiskeravgift i samme system som registrering av fiske sjolaksefiske.fylkesmannen.no. Denne løsningen gjør at Fylkesmannen ser din betaling i basen.

Andre alternativ er å bruke fiskeravgift.miljodirektoratet.no, nettbank eller ved vanlig giroblankett til Miljødirektoratet. Mer informasjon på www.miljodirektoratet.no.

NB:
Ved bruk av en av disse løsningene må kvitteringen med navn og redskapsnummer for betalt avgift, sendes til Fylkesmannen innen registreringsfristen 10. mai 2020.

Hjelpemannskap/røktere av redskap skal også betale fiskeravgift, men ikke registrere sitt fiske. 

Fiske med faststående redskap i utvidet sesong (høstfiske etter rømt oppdrettslaks) behøver du ikke betale fiskeravgift for.

Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.


Fangstdagboka er din bekreftelse

Du kan ikke fiske lovlig før registreringen er gjort. Alle som blir registrert får tilsendt fangstdagbok. Denne boka er din «kvittering» på at registrering var vellykket.

Det blir sendt ut en egen fangstdagbok for de som skal fiske i utvidet fiskesesong.

Fylkesmannens registrering av fiskere med tildeling av registreringsnummer, må ikke oppfattes som en fisketillatelse. Vi tar ikke stilling til privatrettslige forhold tilknyttet hvem som har retten til fiske på de enkelte eiendommer.   


Rapporter fangst innen 1. september

God fangststatistikk er viktig for å få gjennomført en god lakseforvaltning, og det er derfor viktig at fangstdagbøkene føres nøyaktig.

Manglende fangstrapportering kan føre til at du blir utestengt fra fiske neste sesong.

Fangstdagbøkene skal sendes direkte til Statistisk sentralbyrå (se adresse i fangstdagboka) snarest mulig etter at fisket er avsluttet. For det ordinære fisket er det senest innen 1. september.

Miljødirektoratet har lansert elektronisk fangstdagbok som du finner når du er innlogget på sjolaksefiske.fylkesmannen.no


Lovverk

Vi ber deg kontrollere nøye at redskapen som skal benyttes er i overensstemmelse med forskriften om oppgaveplikt, og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk.

Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk.

Det er ingen endringer i fisketidsbestemmelsene for sesongen 2020

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

 

Andre lovverk som gjelder:

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)

Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk, Finnmark

Forskrift om fiske i sjøen nær vassdrag med bestander av laks, sjøørret og sjørøye, Troms

 

Fiskeplasser for sjølaks:

Klikk her for å åpne interaktivt kart (Miljøstatus.no)