Merkenemnda i Vest-Finnmark | Oarje-Finnmárkku mearkalávdegoddi

Merkenemnda i Vest-Finnmark behandler og godkjenner søknader om reinmerke i Troms reinbeiteområde. Søknader om reinmerke sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Medlemmene er valgt av sonestyrene. To medlemmer fra hver sone og en fra sonen hvor lederen for merkenemnda kommer fra. Fylkesmannen er sekretariat for nemnda. Reindriftsstyret oppnevner en nasjonal klagenemnd ved klagesaker.

Merkenemda 2017-2018 er:

Johan Mikkel Logje,
jođiheaddji/leder 
Ellen Inga Kristine Hætta,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 
Per Andersen Bals,
stivrralahttu/styremedlem
Anders M. Buljo,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 
Aslak Johnsen Gaup,
stivrralahttu/styremedlem
Johan Mikkelsen Kemi,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 
Nils Henrik P. Sara, 
stivrralahttu/styremedlem
Máhtte Niillas N. Gaup,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 
Anders J. M. Sara, 
stivrralahttu/styremedlem
Mikkel Isak M. P. Sara,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem 

 


Kontaktpersoner