Merkenemda i Troms | Romssa mearkalávdegoddi

Merkenemnda i Troms behandler og godkjenner søknader om reinmerke i Troms reinbeiteområde. Søknader om reinmerke sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Alle medlemmene er valgt av distriktslederne. Fylkesmannen er sekretariat for nemnda. Reindriftsstyret oppnevner en nasjonal klagenemnd ved klagesaker.

Merkenemda 2018-2022 er:

Johan Anders Oskal,
jođiheaddji/leder 
Ole Isak Eira,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 
Máret Rávdná Buljo, nubbinjođiheaddji/nestleder Karen Inger Maret Baal,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 
Ole Johan Eira,
stivrralahttu/styremedlem
Johnny Mathis Sara,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem