Merkenemnda i Øst-Finnmark | Nuorta-Finnmárkku mearkalávdegoddi

Merkenemnda i Øst-Finnmark behandler og godkjenner søknader om reinmerke i Øst-Finnmark reinbeiteområde. Søknader om reinmerke sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Alle medlemmene er valgt av distriktslederne. Fylkesmannen er sekretariat for nemnda. Reindriftsstyret oppnevner en nasjonal klagenemnd ved klagesaker.

Merkenemda 2016-2019 er:

John Nilsen Eira,
jođiheaddji/leder 
Eli May-Grete Sara,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 
Nils Arvid Guttorm, nubbinjođiheaddji/nestleder Magne Andersen,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 
Per A. Gaup,
stivrralahttu/styremedlem
Kjell Magne Eira,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 
Ánte Erik Smuk,
stivrralahttu/styremedlem
Ulf Egil Magga,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 
Mathis M. Somby, 
stivrralahttu/styremedlem
Anders Nils N. Utsi,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 

 


Kontaktpersoner