Reinkalv skal måles etter slakting

Fra reindriftsåret 2020/2021, skal reinkalvenes lengde måles etter slakting. Dette er en forutsetning for at reineier skal få kalveslaktetilskudd. Sørg for at ditt slakteri bruker optisk lengdemåling.

Landbruksdirektoratet har sendt informasjonen om dette til alle reineiere. Brevet finner du her.

Optisk lengdemåling er et vilkår for tilskudd

For å få kalveslaktetilskudd i driftsåret 2020/2021, skal slakteriet klassifisere reinkalvene ved bruk av optisk lengdemåling (se forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag).

Optisk lengdemåling skjer med laser eller målestav som en del av EUROP-klassifiseringen. Slakteriene rapporterer tallene via slaktejournalen som overføres elektronisk til Landbruksdirektoratet.

Reineiere får ikke kalveslaktetilskudd for kalv som ikke er klassifisert med optisk lengdemåling.

Hva du som reineier må gjøre

Du må forsikre deg om at det slakteriet du leverer rein til, bruker optisk lengdemåling for å klassifisere slakt.

Når du søker om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, skal du bekrefte at du har avtalt at slakteriet skal klassifisere reinen ved bruk av optisk lengdemåling.

Søknaden skal også inneholde informasjon om antall kalver som er dokumentert slaktet i henhold til vilkårene for kalveslaktetilskudd.

Kontaktpersoner