Nye øremerker for storfe

Dølaku
Dølaku (Foto: Eli Myrseth)

Nå får alle storfeprodusenter ny dyreholds-ID av Mattilsynet. 

18. november delte Mattilsynet ut den nye dyreholds-IDen til alle produsenter av storfe. 19. november vil dyreholds-IDen være synlig i Mattilsynets systemer og hos øremerkeleverandørene.

Om noen dager vil også fagsystemene i landbruket ha denne informasjonen synlig. Mattilsynet sender 19. november ut et brev til alle storfeprodusenter med informasjon om tildelt dyreholds-ID, hvor de kan finne dette og hva de skal gjøre.

Siden dagens nummer på øremerker bygger på kommunenummer ville Regionreformen gjort elektroniske øremerker umulig hvis ikke Mattilsynet gjør dette tiltaket. Den kommende regionreformen vil berøre ca 15 000 landbrukseiendommer og besetninger.

Les mer på Mattilsynets nettsider