Regionale miljøtilskudd

Foto: Arne Johanson
Foto: Arne Johanson

Regionale miljøtilskudd er en del av landbrukssektorens bidrag til å oppfylle naturmangfoldslovens formål. Tiltak som gis tilskudd til gjennom regionale miljøtilskudd, skal bidra til å opprettholde eller øke omfanget av artsmangfold i jordbrukets kulturlandskap. Tilskuddene gis til miljøinnsats utover ordinær jordbruksdrift.

Hvordan søker jeg om tilskudd?

Til høyre på denne siden finner du veileder til det regionale miljøtilskuddet for Troms og Finnmark. Her kan du lese om hvilke tiltak du kan gjennomføre for å kunne søke om tilskudd. Veilederen utdyper bestemmelsene i forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Troms og Finnmark

Når er søknadsfristen?

Fra 1. august kan du søke om regionale miljøtilskudd. Søknadsfristen for foretak er 15. oktober, mens beitelag som søker om tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 15. november.

Direktelenke til elektronisk søknadsskjema finner du også til høyre på denne siden. Ta kontakt med din kommune dersom du har behov for å sende inn søknad på papir. 

Hva er nytt i 2019?

Partnerskap landbruk i Troms og Finnmark har vedtatt nytt regionalt miljøprogram for Troms og Finnmark. Det nye miljøprogrammet er gjeldende i perioden 2019-2022. Fylkesmannen har utarbeidet ny forskrift, som er gjeldende for begge fylkene.

Årets regionale miljøtilskudd inneholder noen nye tiltak, og noen av de gamle tiltakene har gått ut. I tillegg er det noen av tiltakene som har fått noe endret innhold i forhold til tidligere år. Fylkesmannen oppfordrer deg til å lese veilederen grundig, og sette deg inn i vilkårene for hvert enkelt tilskudd. Ta kontakt med din kommune om du er usikker på om du oppfyller vilkårene for å motta tilskudd.

Tilskuddsrammen for Troms er 10,9 millioner kroner. Tilskuddsrammen for Finnmark er 3,7 millioner kroner. Det er ulike satser i Troms og Finnmark i 2019. De foreløpige satsene er fastsatt i samråd med faglagene i begge fylkene, ut fra prognoser utarbeidet av Fylkesmannen.