Billefjord best i landet på kulturlandskap

Landbruks- og matminster Olaug Bollestad deler ut prisen til Mona Henriksen
Landbruks- og matminster Olaug Bollestad deler ut prisen til Mona Henriksen

Billefjord i Porsanger er best i landet på å ta vare på kulturlandskap. I dag fikk det utvalgte kulturlandskapet den nasjonale kulturlandskapsprisen av landbruks- og matminister Olaug Bollestad.   

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2020 gikk til Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap i Indre Billefjord i Porsanger. 

Prisen er på 50.000 kroner og ble overrakt av landbruks- og matminister Olaug Bollestad. En stolt sauebonde Mona Henriksen mottok prisen på vegne av den lokale samarbeidsgruppa.

Stort engasjement

Prisen får de for arbeidet de gjør med å opprettholde et aktivt husdyrhold samtidig som de tar vare på viktige miljøverdier i et sjøsamisk område. 

- Det lokale engasjementet er stort, med erfaringsutveksling mellom barn, ungdom og voksne. Det arrangeres slåttedager og utvikles spennende og kreative matprosjekter der bruk av ville planter og tradisjonsrik lokalmat står på menyen, sa blant annet minister Bollestad under utdelingen.  

Les mer om arbeidet i Goarahat og Sandvikhalvøya her. 

Olaug Bollestad overrekker den nasjonale kulturlandskapsprisen til Mona Henriksen. Foto: C Amundsen