Regionalt bygdeutviklingsprogram er klart

Kviger i midnattssol
Kviger i midnattssol (Foto: Helge Molvig)

Et samlet landbruksmiljø i Troms og Finnmark har planene klare for næring, miljø, matjord, og skog og klima frem til 2022.

Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Troms og Finnmark 2019-2022 er nå vedtatt av Partnerskap landbruk i Troms og Finnmark.

Bygdeutviklingsprogrammet er et sett med fem strategidokumenter for næringsutvikling og miljøinnsats i Troms og Finnmark – ett overordnet dokument og fire tematiske delprogrammer. Dokumentene finner du til høyre på denne siden.

Vi er også godt i gang med å lage handlingsplaner til hvert av delprogrammene. Disse skal være ferdige i mars, og vil da bli lagt ut på denne siden. Handlingsplanene skal gi en oversikt over hvilke tiltak som kan/skal gjennomføres for å nå målene.

Hele landbruksmiljøet i Troms og Finnmark har deltatt i arbeidet med å utforme programmene. Vi takker for gode innspill og aktiv deltakelse i prosessen!