Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2018
11. okt - 12. okt 41 Sjumilsstegets nasjonale gruppe for implementering av barnekonvensjonen Barnekonvensjonen i praksis 2018: Hva nå, Norge? Thon Hotel Arena i Lillestrøm
april 2018
10. apr - 11. apr 15 Fylkesmennene i nord, RVTS, Bufdir og Sjumilssteget Barndommen følger deg resten av livet Scandic Ishavshotel i Tromsø
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
11. okt - 12. okt Barnekonvensjonen i praksis 2018: Hva nå, Norge?
10. apr - 11. apr Barndommen følger deg resten av livet