Landbrukssamling for kommunene i Troms og Finnmark

Dato:
19. mars 2019 12:00 - 20. mars 2019 14:30
Sted:
Scandic hotel i Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Ansatte som jobber med landbruk i kommunene i Troms og Finnmark
Påmeldingsfrist:
15.02.2019 00:00:00
(Foto: Rolf Ingar Eggum)

Regionalt bygdeutviklingsprogram, klimaendringer og dialogen mellom kommunene og Fylkesmannens landbruksavdeling er tema 19. og 20. mars.

Se detaljert program og presentasjoner fra konferansen her:

 

Tirsdag 19. mars

Onsdag 20. mars

 

Programmet oppdateres og det kan komme endringer.

 


Praktisk info

Vi dekker kost og opphold på samlingen (en overnatting, to dagpakker og middag) for deltakere fra kommunene.

I tillegg kan vi dekke reiseutgifter utover 5000 kroner. Det betyr at for de kommunene der reisen koster over 5000 kroner, betaler vi det overskytende. 

Samlingen holdes på Scandic Hotel Alta. 

 


Presentasjonene er publisert her

Vi har oppdatert denne konferansesiden med de fleste presentasjonene fra samlinga. De ligger som pdf-dokument under hver programpost. Vi mangler fortsatt noen, men de kommer etter hvert.  

 


Tirsdag 19. mars

Møteleder: Berit Nergård Nyre


12.00 | Lunsj

13.00 | Velkommen ved landbruksdirektør Berit Nergård Nyre

        Introduksjon av det nye embetet og organisering av den nye landbruksavdelingen (pdf.dokument)

13.30 | Presentasjon av deltakerne. Gruppeinndeling - hvem jobber med hva (pdf-dokument)

14.00 | Presentasjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022 (pdf-dokument)

Regionalt næringsprogram

Regionalt skog- og klimaprogram

Regionalt miljøprogram

Regionalt matjordprogram

15.15 | Pause

15.45 | Presentasjon av prosjekter i kommunene 

Mulighetsstudie landbruk (pdf dokument), Kvænangen kommune ved Åsmund Austarheim

Erfaringer med interkommunalt samarbeid, Tana kommune ved Terese Nyborg

Klimtiltak i kommunen - biogass og strøflis (pdf dokument), Alta kommune ved Tor Håvard Sund  

16.45 | Pause

17.00 | Kommunedialogen (pdf dokument) ved Berit Nergård Nyre og Torhild Gjølme

Gruppediskusjon

18.00 | Slutt for dagen

19.30 | Middag

 

 

Onsdag 20. mars

Møteleder: Torhild Gjølme


08.30 | Prosjekter og satsingsområder hos Fylkesmannen

GrasFed (pdf dokument)ved Marianne V. Uleberg og Frøydis Gillund

Matjordprosjektene (pdf dokument) ved Liv Edel Berg presentasjon av jordbanken (pdf dokument) ved Tom Andreas Hætta

Tredriver i Troms og Finnmark (pdf dokument)ved Helge Molvig og Tor Håvard Sund

Les mer om tredriveren her.

Ut på vidda - lærings- og omsorgstjenester i reindrifta (pdf dokument) ved Ethel Seljevold

Les mer om Inn på tunet her.

Les mer om Ut på vidda her.

 

10.00 | Pause

10.15 | Åpen post: Innspill fra deltakerne og diskusjon

11.00 | Lunsj

12.00 | Nytt og nyttig fra Innovasjon Norge: Kommunen som førstelinjetjeneste, ved Mia Finnestrand

13.00 | Klimaendringer og landbruk i nord (pdf dokument) ved Sigridur Dalmannsdottir fra NIBIO

14.15 | Avslutning ved Berit Nergård Nyre

14.30 | Vel hjem

 

 

Dato:
19. mars 2019 12:00 - 20. mars 2019 14:30
Sted:
Scandic hotel i Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Ansatte som jobber med landbruk i kommunene i Troms og Finnmark
Påmeldingsfrist:
15.02.2019 00:00:00