Samarbeidsdag om fagfornyelsen

Dato:
20. mars 2019 10:30 - 15:30
Sted:
Hotel The Edge i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Skoleeiere i Troms med to rektorer fra hver kommune
Påmeldingsfrist:
28.02.2019 23:59:00

Inkluderende læringsmiljø, tverrfaglige tema og dybdelæring er samarbeidsdagens tema. Skoleeiere og to rektorer fra hver kommune kan melde seg på innen 28. februar.

På samarbeidsdagen skal vi drøfte hvordan vi kan jobbe med inkluderende læringsmiljø som en del av fagfornyelsen. Vi skal også drøfte hvordan skolene kan jobbe med tverrfaglighet for å utvikle dybdelæring hos elevene. Dagen blir en kombinasjon av innlegg og oppgaver.


Praktisk informasjon

Påmeldingsfristen var 28. februar. Ønsker du likevel å delta, ta kontakt. Samarbeidsdagen holdes på Hotel The Edge i Tromsø.


 

Presentasjoner publiseres her

Presentasjoner fra samlingen finner dere til høyre på denne siden. 

 


 

Program for Samarbeidsdag om fagfornyelsen 2

Sted: Clarion Hotel The Edge i Tromsø

10:30 | Velkommen

10:40 | Fagfornyelsen og elevenes skolemiljø ved Elin Bakke-Lorentzen, Udir

11.30 | Lunsj

12.30 | Fagfornyelsen og elevenes skolemiljø fortsetter

13.30 | Pause

13.45 | Tverrfaglige tema og dybdelæring ved Susanne Hebnes, Tromsø International School

15.30 | Vi avslutter

 

Hvordan dagen er tenkt organisert

Før lunsj: Vi sitter i grupper på tvers av kommuner for å dele erfaringer

Etter lunsj: Vi sitter i grupper kommunevis for å

  • planlegge videre arbeid med fagfornyelsen og elevenes læringsmiljø.
  • reflektere over hvordan skolene kan jobbe med tverrfaglighet for å utvikle dybdelæring hos elevene.

Vi skal jobbe på Padlet, så det er fint om dere tar med PC/nettbrett.

 

Velkommen!

 

Om samarbeidsdagen og Dekom

Fylkesmannen og Samarbeidsforum Troms (Dekom Troms) arrangerer samarbeidsdagen om fagfornyelsen. Fagfornyelsen er en sentral del av kompetanseutviklingen i skolen. Dette skal alle lærerutdanninger, kommuner og regioner jobbe med. Som en del av kompetanseutviklingen arrangerer vi disse fagdagene.

Dato:
20. mars 2019 10:30 - 15:30
Sted:
Hotel The Edge i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Skoleeiere i Troms med to rektorer fra hver kommune
Påmeldingsfrist:
28.02.2019 23:59:00