BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200130T143000 DTSTAMP:20200711T122141Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200128T103000 LOCATION:Scandic Alta SEQUENCE:0 SUMMARY:Vintermøtet 2020 UID:52b84418-0657-4933-baeb-2e3d15461be8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Barneombudet\, demografi og FNs b& aelig\;rekraftsmå\;l er blant hovedtemaene på\; Vintermø\ ;tet for alle kommunene i Troms og Finnmark.

Frist: 13.12.2019 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/konferanse/2020/01/vinter motet-2020/
Arrangør: Fylkesmannen i Troms og Finnmark og KS Nord-Norge
Målgruppe: Ordfø rere\, rådmenn\, administrasjonssjefer\, kommuner\, fylkeskommunen\, Long yearbyen lokalstyre\, Sysselmannen\, Sametinget og regional stat. Stortin gsrepresentanter er også velkommen til å delta.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Vintermøtet 2020 TRIGGER:-P82DT13H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR