Vintermøtet 2020

Dato:
28. januar 2020 10:30 - 30. januar 2020 14:30
Sted:
Scandic Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og KS Nord-Norge
Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, administrasjonssjefer, kommuner, fylkeskommunen, Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen, Sametinget og regional stat. Stortingsrepresentanter er også velkommen til å delta.
Påmeldingsfrist:
13.12.2019 23:59:00
(Foto: Konrad Konieczny)

Barneombudet, demografi og FNs bærekraftsmål er blant hovedtemaene på Vintermøtet for alle kommunene i Troms og Finnmark.

Program tirsdag 28. januar

Program onsdag 29. januar

Program torsdag 30. januar


Velkommet til Vintermøtet 2020. Dette er første møte i denne valgperioden. Vi ser fram til å møte dere alle, og vi ser fram til innholdsrike januardager i Alta.

Det kommer endringer i programmet, tidlig i januar vil det være helt klart. 


Presentajoner fra foredrag

Vi oppdaterer denne nettsiden underveis. Her legger vi ut presentasjonene fra foredragene og nyttige lenker. Dere kan også følge med på facebook her.

 


Program tirsdag 28. januar

Fylkesmannens dag

Møteleder: Bård Borch Michalsen

10:30 | Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker åpner Vintermøtet

11:00 | Fyrtårnet barn og unge

30 år med barnekonvensjonen: Fra lovtekst til ny praksis. Får vi det til?

Barneombud Inga Bejer Engh

FNs barnekonvensjon (Barneombudet.no)

Ny kommunelov om barn og unges rett til medvirkning og til å bli hørt. Hvordan arbeider vi med medvirkning hos oss?

Nord-Troms ungdomsrpd, RUST + ordfører Hilde Nyvoll, Nordreisa

Hammerfest ungdomsråd + ordfører Marianne Sivertsen Næss

Hva kan ordfører og kommunene gjøre for å slippe barn og unge mer til?

Paneldebatt og spørsmål fra salen.

Fylkesmannens oppdrag i 2020

12:30 | Lunsj

13:30 | Helse og omsorg

Bærekraften trues – hva gjør vi nå?

Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord

Veien til bedre samhandling - pasientens beste

Magne Nicolaisen, leder Samhandlingsavdelingen UNN

KS arbeidsgivermonitor 2019 – utfordringsbildet i nord

Kari-Anne Opsal, styreleder KS Troms og Finnmark

Jakten på kompetansen

Dialog med salen: Hva gjør vi nå? hvor trykker skoen mest i din kommune?

Fylkesmannens oppdrag i 2020

15:30 | Pause

16:00 | Samfunnssikkerhet og beredskap

Totalforsvaret i nord – status og forventninger

Sjef Finnmark landforsvar, Jørn Erik Berntsen, sjef HV16 Troms, Jon Ivar Kjellin og ansvarlig for sivil-militært samarbeid i stab HV-17, major Lars Harald Blomkvist

Sivil beredskap - hva kreves av kommunene?

Assisterende fylkesmann Bård M. Pedersen

Forsvarets veteraner – kommunens rolle og ansvar

Veteraninspektør Finn K. Hannestad   

Fylkesmannens oppdrag i 2020

18:00 | Vi avslutter

19:30 | Uformell middag


Program onsdag 29. januar

Strategikonferanse KS Troms og Finnmark

Møteleder: Bård Borch Michalsen

09:00 | Styreleder i KS Troms og Finnmark, Kari-Anne Opsal åpner konferansen.

09:10 | Aktuelt fra KS

Områdedirektør Helge Eide, KS Interessepolitikk

09:45 | Bærekraftig velferd

Områdedirektør Helge Eide, KS Interessepolitikk

10:15 | Arbeidsgiverorganisasjonen KS og hovedoppgjøret 2020

Avd.direktør Hege Mygland, KS forhandling

10:45 | Pause

11:00 | Debatthefte 2020

Gjennom medlemsdialog og prosessarbeid utarbeides innspill til KS, med fremlegg i plenum.

12:00 | Lunsj

13:00 | Felleskonferansen

Møteleder: Bård Borch Michalsen

Samfunnsutviklingen i nord – kan vi snu trenden?

professor Kjell Arne Røvik, UiT Norges arktiske universitet

Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle – hvordan spille hverandre god? Hvor sikter vi med ny planstrategi?

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo

Bolyst – hva skal til for at vi skal bli?

Unge stemmer

Hvordan samarbeider kommunene?

Geir Vinsand, NIVI ANALYSE

Geir Vinsands foredrag fra Vintermøtet 2019 (Fylkesmannen.no)

15:00 | Pause

15:30 | 23 % av Norge – likevel mangel på areal

Nasjonale føringer for arealplanlegging lokalt og regionalt

ekspedisjonssjef Jarle Jensen, KMD

Veien til god regional og lokal arealforvaltning

seniorforsker Vigdis Nygaard, NORCE

Kart- og eiendomsinformasjon som grunnlag for verdiskapning og utvikling

fylkeskartsjef Steinar Vaadal 

Konkurranse om arealene til lands og til havs

Reineier og leder i TRF, Per Mathis Oskal, reindriftsnæringen

Orfører i Hasvik, Eva D. Husby

Orfører i Bardu, Toralf Heimdal

Får vi arealkabalen til å gå opp?

17:30 | Pause

20:00 | Festmiddag


Program torsdag 30. januar

Felleskonferansen

Møteleder: Bård Borch Michalsen

08:30 | Demografi og geografi, det muliges kunst?

Konsekvenser av demografiutfordringene i distriktene

professor emeritus Victor Norman

Mandat for utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene

Drivkrefter for vekst – næringslivets bønn til kommuner og fylkeskommune

regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik

Om vi kikker inn i «glasskula», hva ser du da?

Paneldebatt

10:15 | Pause

10:45 | FNs bærekraftsmål – en marsjordre til oss alle

FNs bærekraftsmål (FN.no)

Klimapanelet: Klimaendringene treffer oss, er vi klar til å møte dem?

ass. direktør Per Elvestad, justis- og kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Naturpanelet: Er det mulig med vinn-vinn naturmangfold og klima?

Innledning ved forsker Bjørn Samset, Cicero

Klimapanelet: Ny kunnskap og nye veivalg for oss som bor ved og lever av havet

direktør for Senter for hav og Arktis, Jan Gunnar Winther

Hva er de unges syn på saken?

representanter for barn og unge

Vi er alle i samme båt

Dialog med salen

12:30 | Lunsj

13:30 | Felleskonferansen slutter. Vel hjem for de som ikke blir med videre


14:30 | Valg- og eiermøte til KLPs generalforsamling (ferdig 16:30)

Husbanken og KMD arrangerer innspillmøte om ny boligmelding

NB. Deltakerne på disse møtene får egne invitasjoner.


Meld deg på innen 13. desember

Av hensyn til rombestilling på Scandic Alta må du melde deg på innen 13. desember


 

Meld deg på innen 13. desember

Jeg deltar dag 1: 28.januar
Jeg deltar dag 2: 29.januar
Jeg deltar dag 3: 30.januar
Jeg har behov for hotellrom fra 27.-28.januar
Jeg har behov for hotellrom 28.-29.januar
Jeg har behov for hotellrom fra 29.-30.januar
Jeg deltar på middag 28. januar
Jeg deltar på middag 29.januar
Legg til i egen kalender
Dato:
28. januar 2020 10:30 - 30. januar 2020 14:30
Sted:
Scandic Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og KS Nord-Norge
Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, administrasjonssjefer, kommuner, fylkeskommunen, Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen, Sametinget og regional stat. Stortingsrepresentanter er også velkommen til å delta.
Påmeldingsfrist:
13.12.2019 23:59:00