Vintermøtet 2020

Dato:
28. januar 2020 10:30 - 30. januar 2020 14:30
Sted:
Scandic Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og KS Nord-Norge
Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, administrasjonssjefer, kommuner, fylkeskommunen, Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen, Sametinget og regional stat. Stortingsrepresentanter er også velkommen til å delta.
Påmeldingsfrist:
13.12.2019 23:59:00
(Foto: Konrad Konieczny)

Barneombudet, demografi og FNs bærekraftsmål er blant hovedtemaene på Vintermøtet for alle kommunene i Troms og Finnmark. Meld deg på innen 13. desember.

Velkommet til Vintermøtet. Dette er første møte i denne valgperioden. Vi ser fram til å møte dere alle, og vi ser fram til innholdsrike januardager i Alta.

Det kommer endringer i programmet, tidlig i januar vil det være helt klart. 


Program tirsdag 28. januar

Program onsdag 29. januar

Program torsdag 30. januar


Meld deg på innen 13. desember

Av hensyn til rombestilling på Scandic Alta må du melde deg på innen 13. desember. Meld deg på i skjemaet nederst på siden.

 


Program tirsdag 28. januar

Fylkesmannens dag

Møteleder: Bård Borch Michalsen

10:30 | Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker åpner Vintermøtet

11:00 | Fyrtårnet barn og unge

30 år med barnekonvensjonen: Fra lovtekst til ny praksis. Får vi det til?

Barneombud Inga Bejer Engh

Ny kommunelov om barn og unges rett til medvirkning og til å bli hørt

Eksempler fra kommunene  

Dette sier de unge selv

Ungdomsrådsrepresentanter fra kommuner og fylkeskommune

Fylkesmannens oppdrag i 2020

12:30 | Lunsj

13:30 | Helse og omsorg

Bærekraften trues – hva gjør vi nå?

Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord

KS arbeidsgivermonitor 2019 – utfordringsbildet i nord

Karianne Opsal, styreleder KS Troms og Finnmark

Rett kompetanse til rett tid – er vi der?

UiT Norges arktiske universitet

Fylkesmannens oppdrag i 2020

15:30 | Pause

16:00 | Samfunnssikkerhet og beredskap

Totalforsvaret i nord – status og forventninger

Sjef Finnmark landforsvar, Jørn Erik Berntsen, sjef HV16 Troms, Jon Ivar Kjellin og sjef HV17 Finnmark, Stein U. Høie

 Sivil beredskap - hva kreves av kommunene for å dekke Forsvarets behov?

Assisterende fylkesmann Bård M. Pedersen

Forsvarets veteraner – kommunens rolle og ansvar

Veteraninspektør Finn K. Hannestad   

Fylkesmannens oppdrag i 2020

18:00 | Vi avslutter

19:30 | Uformell middag


Program onsdag 29. januar

Strategikonferanse KS Troms og Finnmark

Møteleder: Bård Borch Michalsen

09:00 | Åpning 

Hovedoppgjøret 2020

Hvordan sikre nødvendig kompetanse for å levere gode tjenester

Debatthefte 2020

12:00 | Lunsj

13:00 | 

Samfunnsutviklingen i nord – kan vi snu trenden?

professor Kjell Arne Røvik, UiT Norges arktiske universitet

Hvordan samarbeider kommunene?

Geir Vinsand, NIVI ANALYSE

Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle – hvordan spille hverandre god?

 Bolyst – hva skal til for at vi skal bli?

Unge stemmer  

15:00 | Pause

Felleskonferansen

Møteleder: Bård Borch Michalsen

15:30 | 23 % av Norge – likevel mangel på areal

Nasjonale føringer for arealplanlegging lokalt og regionalt

ekspedisjonssjef Jarle Jensen, KMD

Veien til god regional og lokal arealforvaltning

Konkurranse om arealene til lands og til havs

representanter for næringsliv og kommuner

Matrikkelen – hvordan gikk det i din kommune?

fylkeskartsjef Steinar Vaadal 

17:30 | Pause

20:00 | Festmiddag


Program torsdag 30. januar

Felleskonferansen

Møteleder: Bård Borch Michalsen

08:30 | Demografi og geografi, det muliges kunst?

Konsekvenser av demografiutfordringene i distriktene

professor emeritus Victor Norman

Mandat for utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene

Drivkrefter for vekst – næringslivets bønn til kommuner og fylkeskommune

regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik

Om vi kikker inn i «glasskula», hva ser du da?

ordførerpanel

10:15 | Pause

10:45 | FNs bærekraftsmål – en marsjordre til oss alle

Klimapanelet

Ny kunnskap og nye veivalg for oss som bor ved og lever av havet

direktør for Senter for hav og Arktis, Jan Gunnar Winther

Klimaendringene treffer oss, er vi klar til å møte dem?

seniorrådgiver Lill-Hege Nergård  på planseksjonen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark

 

Naturpanelet

Er det mulig med vinn-vinn naturmangfold og klima?

Cicero

Hva er de unges syn på saken?

representanter for barn og unge

 

Felleskonferansen slutter 

12:30 | Lunsj

13:30 | Vel hjem for de som ikke blir med videre


14:30 | Valg- og eiermøte til KLPs generalforsamling (ferdig 16:30)

Husbanken og KMD arrangerer innspillmøte om ny boligmelding

NB. Deltakerne på disse møtene får egne invitasjoner.


 

Meld deg på innen 13. desember

Jeg deltar dag 1: 28.januar
Jeg deltar dag 2: 29.januar
Jeg deltar dag 3: 30.januar
Jeg har behov for hotellrom fra 27.-28.januar
Jeg har behov for hotellrom 28.-29.januar
Jeg har behov for hotellrom fra 29.-30.januar
Jeg deltar på middag 28. januar
Jeg deltar på middag 29.januar
Legg til i egen kalender
Dato:
28. januar 2020 10:30 - 30. januar 2020 14:30
Sted:
Scandic Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og KS Nord-Norge
Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, administrasjonssjefer, kommuner, fylkeskommunen, Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen, Sametinget og regional stat. Stortingsrepresentanter er også velkommen til å delta.
Påmeldingsfrist:
13.12.2019 23:59:00

Kontaktpersoner