Kurs i tørrmuring i Skallan-Rå utvalgte kulturlandskap

Dato:
16. oktober 2019 18:30 - 19. oktober 2019 17:00
Sted:
Borkenes i Kvæfjord
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Grunneiere i Skallan-Rå og andre interesserte
Steingjerder med bjørktrær. Foto: C. Amundsen
Steingjerder med bjørktrær. Foto: C. Amundsen

Er du interessert i istandsetting av steingjerder og fjøsmurer i kulturlandskapet? Vi har nå fått tak i en av landets beste tørrmurere, Haakon Aase, til å holde et kurs for grunneiere med flere i tilknytning til det utvalgte kulturlandskapet Skallan - Rå i Kvæfjord kommune.

Sted: Grendehuset Fram, Borkenes/utvalgt kulturlandskap Skallan - Rå
Kursleder: Tørrmurer Haakon Aase
Antall: 8 – 10 personer
Oppstart: 16. oktober 18:30–21:00
Tid øvrige dager: 17. - 19.oktober 09:00–17:00

Pris

Grunneiere i Skallan – Rå UKL: 200 kroner
Øvrige interesserte: 400 kroner

Kost og losji   

Lunsj og kaffe er inkludert i prisen. Behov for overnatting meldes og kan organiseres av Skallan – Rå UKL.

Påmeldingsfrist utsatt til 10. oktober 2019

Det er mulig å søke om dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Kursinnhold

  • Grunnprinsippene i tørrmuring; Hvordan reise en stabil og varig mur?
  • Grunnarbeid; byggegrunn, fundamentering og drenering
  • Ulike typer murer; tosidig mur, bakkemur, steingjerde, mur med utkraging m.fl.
  • Bruk av tørrmur i byggetradisjonen; ulike varianter, hvilke murer til hvilke formål?
  • Bearbeiding av stein; hvorfor og hvordan?
  • Ulike typer verktøy; bruk av verktøy til ulike formål
  • Planlegging av arbeidet, organisering på arbeidsplassen, HMS
  • Vurdering av tilfang av stein


Se lenke til kursinnhold for nærmere beskrivelse av kurset          

Dato:
16. oktober 2019 18:30 - 19. oktober 2019 17:00
Sted:
Borkenes i Kvæfjord
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Grunneiere i Skallan-Rå og andre interesserte