Inspirasjonstreff om bygdenæringer

Dato:
25. april 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Senter for nordlige folk, Manndalen, Kåfjord
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Gårdbrukere

Lokal mat, grønt reiseliv, Inn på tunet og festivalmat er blant tema på inspirasjonstreffet for gårdbrukere i Nord-Troms. Du kan også få veiledning for din bedrift. Meld deg på innen 16. april.

Har du en idè i magen, tanker om videreutvikling av egen bedrift, eller vil du møte andre i samme situasjon? 


Du kan få veiledning innen:

Ta en prat med denne gjengen:

  • Innovasjon Norge
  • Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge.
  • Mattilsynet
  • Kommunene
  • SMAK nordnorsk matfestival
  • Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Program (oppdateres)

 

10.00 | Velkommen

10.15 | Reisa – Det Lille Bærkokeriet på 69o nord  ved Linda Fjelltun

10.35 | Riddu-Riddu festivalmat med kvalitet og tradisjoner.

Arbeid med mat på Riddu Riddu og muligheter det gir.

10.55 | SMAK nordnorsk matfestival

Hvilke muligheter gir festivalen for produsenter og Nord-Troms

11.10 | Spørsmål og diskusjon

Kort orientering om opplegget etter lunsj

11.30 | Lokal lunsj

12.30 | Individuelle møter

14.30 | Oppsummering

15.00 | Vel hjem


 

Dato:
25. april 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Senter for nordlige folk, Manndalen, Kåfjord
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Gårdbrukere