Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2020
28. jan - 30. jan 5 Fylkesmannen i Troms og Finnmark og KS Nord-Norge Vintermøtet 2020 Scandic Alta
31. jan 5 Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark LIS1-kurs Jergul Fjellstue i Karasjok
februar 2020
04. feb - 05. feb 6 Fylkesmennene i Trøndelag og Troms og Finnmark og Kompetanse Norge Regional samling for modulstrukturert opplæring FVO Scandic Hell i Stjørdal
19. feb - 20. feb 8 Fylkesmannen i Troms og Finnmark Samling for reinbeitedistriktene i Troms og Finnmark Thon Hotel Kautokeino
mars 2020
25. mar - 26. mar 13 Regionalt nettverk Region nord Samarbeidskonferansen 2020 Scandic Ishavshotel i Tromsø
juni 2020
17. jun 25 Fylkesmannen i Troms og Finnmark Fellessensurmøte for grunnskole Clarion Hotel The Edge i Tromsø
18. jun 25 Fylkesmannen i Troms og Finnmark Fellessensurmøte for videregående fag Clarion Hotel The Edge i Tromsø
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
28. jan - 30. jan Vintermøtet 2020
31. jan LIS1-kurs
04. feb - 05. feb Regional samling for modulstrukturert opplæring FVO
19. feb - 20. feb Samling for reinbeitedistriktene i Troms og Finnmark
25. mar - 26. mar Samarbeidskonferansen 2020
17. jun Fellessensurmøte for grunnskole
18. jun Fellessensurmøte for videregående fag