Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2019
07. okt - 19. des 41 - 51 Fylkesmannen i Nordland Nettkurs i databasen Grunnforurensning Nett
24. okt 43 Fylkesmannen i Troms og Finnmark Inspirasjonsseminar om bygdenæringer Alta Videregående Skole
29. okt - 30. okt 44 Fylkesmannen i Troms og Finnmark Fagdager: Arbeid med fagfornyelsen i Finnmark Alta
november 2019
04. nov - 05. nov 45 Fylkesmannen i Troms og Finnmark Kommunesamling om landbruk Fylkeshuset i Tromsø
05. nov - 06. nov 45 Fylkesmannen i Troms og Finnmark Rus- og psykisk helseforum Finnmark Scandic Hotel i Alta
06. nov 45 Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Samhandlingsavdelingen ved UNN HF Fagseminar for Samarbeidsforum psykisk helse og rus Scandic Ishavshotell
07. nov 45 Fylkesmannen i Troms og Finnmark , NAPHA, Samhandlingsavdelingen på UNN HF Oppstart av ACT/FACT nettverk Troms og Finnmark Scandic Ishavshotell
07. nov 45 Fylkesmannen i Troms og Finnmark Regionssamling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø (pulje 3) Scandic Ishavshotel Tromsø
09. nov 45 Fylkesmannen i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Tromsø Fylkeshuset i Tromsø, Strandvegen 13
13. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Helse- og sosialavdelingen Kurs i offentlig helsearbeid Scandic Ishavshotel, Tromsø
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
07. okt - 19. des Nettkurs i databasen Grunnforurensning
24. okt Inspirasjonsseminar om bygdenæringer
29. okt - 30. okt Fagdager: Arbeid med fagfornyelsen i Finnmark
04. nov - 05. nov Kommunesamling om landbruk
05. nov - 06. nov Rus- og psykisk helseforum Finnmark
06. nov Fagseminar for Samarbeidsforum psykisk helse og rus
07. nov Oppstart av ACT/FACT nettverk Troms og Finnmark
07. nov Regionssamling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø (pulje 3)
09. nov Statsborgerseremoni i Tromsø
13. nov - 15. nov Kurs i offentlig helsearbeid