Utlysning av prosjektskjønnsmidler

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har satt av 18 millioner kroner til prosjektskjønn for 2019. 

Se utlysningsbrevet i margen til høyre! Informasjon om prosjektskjønn ligger på egen side.