Nedgang i folketallet i Troms og Finnmark i 2. kvartal 2019

Alle de 3 nordligste fylkene har hatt tilbakegang i folketallet første halvår 2019 (1. og 2. kvartal sett under ett). Høyest vekst hittil i år har det vært i Akershus og Oslo.

Troms

Folketallet i Troms sank i 2. kvartal 2019 med 398 innbyggere (-0,2 %), til totalt 166 543.

Salangen (0,5 %) hadde høyest prosentvis befolkningsvekst, fulgt av Lavangen, Skjervøy, Skånland og Storfjord, alle med en vekst på 0,2 %.

Målselv (-1,7 %), Berg (-1,2 %) og Karlsøy (-1,1 %) hadde i samme periode størst prosentvis nedgang i folketallet.

 

Finnmark

Folketallet i Finnmark sank i 2. kvartal 2019 med 27 innbyggere, til totalt 75 711.

Måsøy (0,7 %), Loppa (0,4 %), Kautokeino (0,4 %), Alta (0,3 %), Tana (0,3 %) og Porsanger (0,3 %) hadde størst befolkningsvekst i perioden.

Hasvik (-1,3 %) og Lebesby (-1,3 %) hadde størst prosentvis tilbakegang.


Fylkesmannen har utarbeidet en kort rapport som viser folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i 2. kvartal 2019, og hvilke faktorer som forklarer endringene.

Hele rapporten kan leses her.